RODO: Na podst. art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, każda osoba odwiedzająca tą stronę internetową, poprzez okoliczność podania swoich danych osobowych, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu umożliwienia udzielenia przez administratora odpowiedzi na zadane pytanie oraz ewentualnie w celu udzielenia późniejszych informacji o kwestiach związanych z hodowlą Aroniowa Dolina. Informujemy, iż: 1) administratorem przekazanych nam danych osobowych i osobą kontaktową w sprawie ich przetwarzania jest Dorota Pogorzelska-Budek; 2) celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie udzielenia przez administratora odpowiedzi na zadane pytanie oraz ewentualnie udzielenie późniejszych informacji o kwestiach związanych z hodowlą Aroniowa Dolina – podstawę prawną stanowi zgoda zainteresowanej osoby na przetwarzanie swoich danych osobowych w w/w celach; 3) udostępnione dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim; 4) udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub informacji o hodowli Aroniowa Dolina lecz nie dłużej niż przez okres trwania tej hodowli; 5) osobie zainteresowanej przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne; 7) udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

+ 48 608 292 931

dpogorzelska@o2.pl

  1. pl
  2. en
  3. ru
Safe-Animal

Hrabinka w przedszkolu

Psie przedszkole dla owczarka podhalańskiego i innych psich szczeniaczków

Maleńka Hrabinka 

owczarek podhalański miot - domowa hodowla owczarka podhalańskiego

Narodziny i dzieciństwo owczarka podhalańskiego Hrabiny

Hrabinka urodziła się 27.02.2019 r. była najczystszym i najbardziej dystyngowanym szczeniaczkiem z całego miotu, wiec dostała na imię Hrabina. Jest cudownym owczarkiem podhalańskim, aczkolwiek jak to Hrabina, ma swoje maniery i upodobania – gdy np. założymy jej ringówkę i chcemy trochę poćwiczyć, siada, patrzy jak na „wariatów” a jej oczy dobitnie mówią: „Czyście zwariowali? Nigdzie na tym sznurku nie idę!”. Nasza podhalanka ma zrównoważony i wesoły charakter, aczkolwiek jest też wrażliwą i delikatną młodą damą, domagającą się dużo miłości. Hrabinka ma ogon jak wachlarz, gdy nim zacznie machać robi się chłodno tak, jakby stało się obok wiatraku – autentycznie robi się zimno. W odróżnieniu od swojej mamy Bystrej, Hrabinka ma długą sierść. Długa sierść wymaga znacznie częstszego czesania, zwłaszcza pod uszami a po kąpieli zdecydowanie dłużej wysycha (niestety po wejściu w okres młodzieńczy Hrabinka sporadycznie zaczęła używać „perfum”, co skutkuje koniecznością umycia się, za czym nasza podhalanka nie przepada). Hrabince ogon zawija się w odwrotną stronę niż Bystrej – gdy nasze owczarki podhalańskie idą obok siebie od tej „dobrej strony”, końcówki ich ogonków układają się w kształt serduszka.

 

 

OWCZAREK PODHALAŃSKI HRABINA

Domowa hodowla psa owczarek podhalański - podróże z psem podhalanem
  1. pl
  2. en
  3. ru