RODO: Na podst. art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, każda osoba odwiedzająca tą stronę internetową, poprzez okoliczność podania swoich danych osobowych, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu umożliwienia udzielenia przez administratora odpowiedzi na zadane pytanie oraz ewentualnie w celu udzielenia późniejszych informacji o kwestiach związanych z hodowlą Aroniowa Dolina. Informujemy, iż: 1) administratorem przekazanych nam danych osobowych i osobą kontaktową w sprawie ich przetwarzania jest Dorota Pogorzelska-Budek; 2) celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie udzielenia przez administratora odpowiedzi na zadane pytanie oraz ewentualnie udzielenie późniejszych informacji o kwestiach związanych z hodowlą Aroniowa Dolina – podstawę prawną stanowi zgoda zainteresowanej osoby na przetwarzanie swoich danych osobowych w w/w celach; 3) udostępnione dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim; 4) udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub informacji o hodowli Aroniowa Dolina lecz nie dłużej niż przez okres trwania tej hodowli; 5) osobie zainteresowanej przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne; 7) udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

+ 48 608 292 931

dpogorzelska@o2.pl

Safe-Animal
 1. pl
 2. en
 3. ru
Tatra shepherd dog puppies for sale litter Warsaw Poland

PUPPIES OF POLISH TATRA SHEPHERD DOG ARE 7 WEEKS OLD IN BYSTRA'S BELLY AND THEY GROW VERY WELL

POLISH TATRA SHEPHERD DOG PUPPIES FOR SALE FIRST 3 WEEKS

PUPPIES OF THE POLISH TATRA SHEPHERD DOG - 3rd WEEK: A SHORT MOMENT OF ACTIVITY

PUPPIES OF THE POLISH TATRA SHEPHERD DOG: 4-6 WEEKS OLD

Polish Tatra Shepherd Dog puppies for sale litter "P"

 

Domestic breeding of Polish Tatra Shepherd Dog

Welcome to our domestic breeding of Polish Tatra Shepherd Dog associated in Polish Kennel Club (member of FCI). For us it is very important to socialize our puppies well – so they would not grow up for scared or aggressive dogs. Our puppies learn how to live in a family with children and another animals.

 

We invite you to reserve puppies of next litter Polish Tatra Shepherd Dog

We are pleased to inform that our female Polish Tatra Shepherd Dog BYSTRA Chosna (FCI) gave birth to puppies on 05.09.2020, mostly females. We invite you to reserve next litter of puppies by e-mail: dpogorzelska@o2.pl or by phone +48 608 292 931, +48 607 925 060. More information about BYSTRA can be found under the tab “BYSTRA”. Father of the puppies is ZAREMBEK z Winory (breeding “z Winory”). Description of ZAREMBEK z Winory you will find under the tab “PUPPIES”.

 

Layette forPolish Tatra Shepherd Dog puppies

Polish Tatra Shepherd Dog puppies will be ready to live in new homes not earlier than after they finish 8 weeks. They will be after deworming, vaccination advised by vet, litter review and will have microchip. Future owner of a puppy will get:

 • book of health puppy (passport)
 • information about feeding and puppy care
 • certificate of ZKwP
 • the purchase agreement
 • layette: food for the first days, small blanket with mother’s and puppies’ smell, collar, leash, toy, small fold bowl, toothbrush and souvenir for new owners (zero waste eco LAWENDOWO Budków cosmetics).

 

Puppies of Polish Tatra Shepherd Dog for sale - contact

Our domestic breeding of Polish Tatra Sheepdog is located in Warsaw, Poland. You can visit us and see how puppies live. We prefer e-mail contact dpogorzelska@o2.pl but you can also reach us by phone +48 608 292 931 or +48 607 925 060. Please note that if any doubts about new home for our puppy occur (if it’s not a good home for puppy in our opinion), we reserve a right  not to sell a puppy. We don’t sell puppies for live in isolation or immuring.

 

Puppies of Polish Tatra Shepherd Dog - photos

You can see how our puppies of Polish Tatra Shepherd Dog grow below, on the photos. You can also check our puppies videos on our YouTube channel.

 

SAFE-ANIMAL

Our domestic breeding of Polish Tatra Shepherd Dog takes part in a dog registration program in the International Database SAFE-ANIMAL. In this way all persons buying from us a puppy Polish Tatra Shepherd Dog can receive a promotion code for the registration of the puppy in this database (a member of European Pet Network). The registration of a puppy in SAFE-ANIMAL Database greatly helps to find a dog in case of loss.

POLISH TATRA SHEEPDOG PUPPIES FOR SALE 2020

 1. pl
 2. en
 3. ru