RODO: Na podst. art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, każda osoba odwiedzająca tą stronę internetową, poprzez okoliczność podania swoich danych osobowych, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu umożliwienia udzielenia przez administratora odpowiedzi na zadane pytanie oraz ewentualnie w celu udzielenia późniejszych informacji o kwestiach związanych z hodowlą Aroniowa Dolina. Informujemy, iż: 1) administratorem przekazanych nam danych osobowych i osobą kontaktową w sprawie ich przetwarzania jest Dorota Pogorzelska-Budek; 2) celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie udzielenia przez administratora odpowiedzi na zadane pytanie oraz ewentualnie udzielenie późniejszych informacji o kwestiach związanych z hodowlą Aroniowa Dolina – podstawę prawną stanowi zgoda zainteresowanej osoby na przetwarzanie swoich danych osobowych w w/w celach; 3) udostępnione dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim; 4) udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub informacji o hodowli Aroniowa Dolina lecz nie dłużej niż przez okres trwania tej hodowli; 5) osobie zainteresowanej przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne; 7) udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

+ 48 608 292 931

dpogorzelska@o2.pl

Safe-Animal
  1. pl
  2. en
  3. ru
Domowa hodowla owczarka podhalańskiego - podróże z psem, owczarek podhalański szczenięta

Bystra is a tender and caring mother, but sometimes she is tired of Hrabina, who calls for fun all the time. Bystra, like an older matron, is tired of caring for an adolescent child and sometimes she has  enough. In such cases,  gently but firmly she makes clear her daughter that “enough is enough”.  Then Hrabianka / Little Countess  devotes herself to other interests: running with a stick, chasing butterflies, birds ... Bystra taught the Countess to knock the door when she wants to get in or out. After raising the puppies, Bystra became a stable lady, a home-bird, and now she even more needs our love – caressing and hugging. Sometimes, when our Tatra Shepherd Dogs are at home with us, Bystra wants to have exclusive rights to us. Then she goes to the exit door and  knocks, pretending that she wants to go out. The same moment the Countess runs at full strength for having fun outside. When we open the door, the Countess runs out and doesn't want to come back. Bystra, on the other hand, goes back deeper into the house, comes to one of us, touches us with her nose and waits for and waits for her pleasures...

BYSTRA TATRA SHEPHERD DOG AS A MOTHER OF HRABINA